สยามนิวตร้า(siamnutra) ผู้นำทางนวัตกรรมแห่งอาหารสุขภาพ ซุปเปอร์โฟร์แรค,super4rac,สลิมทิพย์,slymtips,โกลว์เจน,glow gen,กาแฟโฟร์แรค,4rac coffee,สยามนิวตร้า
.:: โอนเงินก่อนบ่าย 3 ส่งสินค้าทุกวัน จันทร์-เสาร์นะคะ โอนเงินแล้วเก็บสลิปไว้ จนกว่าจะได้รับสินค้า ทางเราส่งสินค้าโดยบริษัทนิ่มซี่เส้ง ส่งถึงมือท่านภายใน 1-3 วันแล้วแต่ระยะทางจ้า::.
 
สยามนิวตร้า(siamnutra) ผู้นำทางนวัตกรรมแห่งอาหารสุขภาพ ซุปเปอร์โฟร์แรค,super4rac,สลิมทิพย์,slymtips,โกลว์เจน,glow gen,กาแฟโฟร์แรค,4rac coffee,สยามนิวตร้า

ติดต่อเรา
Tel. 096-8726881
Line: @youdoodee
iamsirirak.cp@gmail.com


    โปรโมชั่นประจำเดือน
   มาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ
 
สินค้าขายดี
 
 
 
 
 
The Future is Now
From Top Class Manufacturer,
Becomes World Class Network Marketing

คุณภาพ..เริ่มต้นจากฟาร์มผลิต สารอาหารจากพืช หรือไฟโตนิวเทรียน (Phytonutrient) ที่ปลอดจากสารพิษเท่าน้ัน จึงจะให้คุณประโยชน์
สูงสุดแก่ร่างกาย สยามนิวตร้าให้ความสําาคัญสูงสุดกับคุณภาพของวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการควบคุมคุณภาพต้ังแต่จุดเริ่มต้น ด้วยการคัดสรรแปลงเพาะปลูกและกลุ่มเกษตรกรผู้พัฒนาผลผลิต โดยไม่ใช้ สารเคมีที่อาจมีพิษตกค้างในแปลงเพาะปลูก ตลอดจนกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดภายใต้แบรนด์สยามนิวตร้า ที่คํานึงถึงคุณภาพเหนือสิ่งอื่นใด
นวัตกรรมใหม่แห่งสุขภาพ กับผลิตภัณฑ์ท่ีท่ัวโลกให้การยอมรับ นวัตกรรมสุดยอดน้ําผลไม้เข้มข้น รสชาติอร่อยเข้มข้นทุกคร้ังที่ทาน โดยไม่มีการตกตะกอน ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบภายใต้หลักการของโภชนเภสัชศาสตร์ (Nutraceutical) ซึ่งวางรากฐานของการใช้อาหารที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อดูแลสุขภาพในระยะยาว ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี สารสเตียรอยด์ หรือสารกันบูด รวมทั้งสารอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดการตกค้างในร่างกาย
    กว่าครึ่งทศวรรษที่ บริษัท ทาโกฟู้ดส์อินดัสทรี จำกัด
มีงานวิจัยและดำเนินการค้นคว้าผลิตน้ำมังคุดเพื่อการส่ง
ออกไปยังตลาด สหรัฐ อเมริกา โดยใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และในปัจจุบัน บริษัท
ทาโกฟู้ดส์อินดัสทรี จำกัด ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ
โฮลว์ฟรุทเทคนิค (Whole-Fruit Technique) ซึ่งเป็น
เทคนิคการผลิตที่สลับซับซ้อน สามารถคงความหลาก
หลายของสารประกอบจาก ธรรมชาติและรักษารสชาติ ความหวานกลมกล่อม และความสดชื่นจากผลมังคุดสด ตามธรรมชาติ
นอกจากนี้ตลอดกระบวนการผลิตยังปลอด จากสารเคมี ปราศจากการใช้น้ำตาล วัตถุกันเสีย และสารปรุงแต่งอื่นๆ
จากความร่วมมือ ที่เป็นหนึ่งเดียวของโรงงานผู้ผลิตและผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพประกอบกับทีมบริหาร
ธุรกิจขายตรงมืออาชีพที่สะสมประสบการณ์ มาอย่างยาวนาน  จึงก่อกำเนิดเป็นสยามนิวตร้า  บริษัทขาย ตรงที่มีรากฐานที่มา
อย่างมั่นคงแข็งแกร่งที่พร้อมจะนำท่านก้าว ทะยานไปสู่ธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง ถูกกฎหมายและสามารถทำได้จริงทุกที่ทุก
เวลาสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับชีวิต และให้โอกาสในการประกอบธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดกับท่านสมาชิกผู้นำธุรกิจทุก ท่าน

สยามนิวตร้า โอกาสที่ดีที่สุดแห่งธุรกิจขายตรงที่มีความโปร่งใส คำนึงถึงการสร้างอนาคต ที่มั่นคงต่อสมาชิกทุกท่าน และเป็น
ตัวอย่างของบริษัทขายตรงที่มีธรรมาภิบาล  สนับสนุน ให้มีการประกอบอาชีพที่สุจริต และสร้างรายได้ที่มั่นคงที่สุดให้กับ
สมาชิก ทุกท่าน ผ่านการทำงาน การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมาอย่างยาว นาน

สยามนิวตร้า ก่อตั้งขึ้นจากปณิธานอันแน่วแน่ของคุณวิชา ตู้จินดาและคุณศุภศิลป์ วงศมาจารภิญญา
เพื่อให้เป็นธุรกิจเครือข่ายของคนไทย  ที่สามารถสร้างอนาคตที่มั่นคง คืนกลับให้เป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทั่วโลก 
เป็นตัวอย่างของการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล  สนับสนุนและร่วมเป็นพลังในการสรรสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 
สร้างสังคมแห่งสุขภาพ  ควบคู่ไปกับนักธุรกิจที่มีจรรยาบรรณงดงาม  หลอมรวมศักยภาพของประเทศและพลังแห่ง
ธุรกิจเครือข่ายที่เข้มแข็งเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทย  สังคมไทยวัฒนธรรมไทย  และพี่น้องชาวคนไทย  สู่ความสำเร็จ
ระดับสากล

สินค้าผลิตโดย บจก. ทาโกฟู้ดส์ อินดัสทรี ผู้นำในอุตสาหกรรมนิวตร้าซูติกฯ และเป็นผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์นิวตร้าซูติคอลสู่ตลาดโลกมานานกว่า 10 ปี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงเลขที่ นร 0306/พิเศษ 2484
สำนักงานใหญ่ สยามนิวตร้า  133 อาคารพิศาลพร พระราม 2

สำนักงานใหญ่ สยามนิวตร้า  2539
อาคารพิศาลพร พระราม 2

บริษัท ทาโกฟู้ดส์อินดัสทรี จำกัด
บ้านแพ้ว นครปฐม
 
สยามนิวตร้า นำหน้า ท้าทาย มั่งคั่ง ยั่งยืน

 
Copyright © 2009, business2rich. All rights reserved.